تکیه گاه

پنجره‌ی خانه‌ام
رو به هوای چشمانت باز می‌شود.
پلک که می‌زنی٬
آسمانش را ابـــــر می‌گیرد و
بغضت٬
طاق می‌کند طاقت سقف خانه را!
دست حوصله‌ام را بگیر
پیش از تو هزار قبرستان را بی‌صدا گریسته‌ام...

/ 1 نظر / 20 بازدید
.

??delneshin bod